Sprawozdawcze za rok 2018

 Zebranie sprawozdacze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Spławiu odbędzie się w piątek 8.02.2019 
o godz. 19.00  w świetlicy wiejskiej (KLUB).