UWAGA - objazdowa zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.