Jeden "Etap" się skończył a kolejny się zaczyna.

W Zebraniu udział wzięło 51 mieszkańców Spławia. Zgodnie z porządkiem obrad, po sprawozdaniu Sołtysa z działalności w mijającej kadencji nadszedł czas na ustalenie liczby członków nowej Rady Sołeckiej i wybory Sołtysa i Rady. Podjęto uchwałę ustalając, że Rada będzie liczyć 6 członków. Jedynym kandydatem na Sołtysa była Renata Dąbkowska, która w głosowoniu otrzymała 50 głosów. Do Rady Sołeckiej zgłoszono 9 kandydatów. W Skład Rady Sołeckiej po przeliczeniu głosów weszli: Hubert Sczerbal, Wojciech Mania, Monika Rybicka, Norbert Nijaki, Danuta Walachowska, Andrzej Nowak.  20 lat to sporo czasu.... a jednak przeleciało szybko.  Jeden Etap się kończy a drugi zaczyna. Adminitratorem oficjalnej strony internetowej jest Sołtys - dlatego wykorzystuje ostatni moment żeby podziękować! Dziękuję  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w działaniach na rzecz naszej wsi i jej mieszkańców. Bez zaangażowania i pomocy zrobi się zdecydowanie mniej. Fundusze sa ważne ale ludzie ważniejsi! Dziś jeżeli chodzi o dostęp do funduszy jest zdecydowanie lepiej niż 20 lat temu. Wieś zmieniła się nieco przez ten czas, wyrosło nowe pokolenie dorosłych mieszkańców, dysponujemy obiektami i terenem, jakiego w wielu miejscach nam zazdroszczą. Dlatego mam nadzieję i wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Jako Radny Rady Miejskiej pomogę nowo wybranym na tyle na ile będzie to możliwe! Sam zawsze powtarzałem, że problemy się rozwiązuje a nie stwarza. Różnie to wychodzi w życiu, ale nowo wybranym życzę powodzenia i realizacji planów dla dobra nas wszystkich. RAZEM MOŻNA WIĘCEJ ! Pamiętajmy o fundamentalnej zasadzie - Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego w czym pomaga mu Rada Sołecka, ale przy wsparciu i zaangażowaniu większej liczby mieszkańców efekt każdej inicjatywy, czy podjętych działań będzię zdecydowanie większy!

Po zakończonej piątej kadencji jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie, pomoc, rady, konstruktywną krytykę............za wszystko! Nowo wybranym jeszcze raz życzę powodzenia, wytrwałości i owocnej współpracy na każdej możliwej płaszczyźnie. Trzymam kciuki - Sławek Grzelczyk.