Informacja

Odwołanie dotyczy decyzji z dna 27.12.2018 dla planowanego przedsięwzięcia na działce o nr geodezyjnym 167 (obręb Spławie)